Bæredygtighed, bæredygtighed, bæredygtighed
– A-X-L Ejendomsservice ApS har nu et CO2 neutralt website

Som nævnt i tidligere blog indlæg og i andre sammenhænge, går A-X-L
Ejendomsservice meget op i bæredygtighed. Vi vil gerne give tilbage til
naturen, og dække de udledninger, samt andre projekter, vi måtte
gøre/deltage i, som ikke gør godt for den verden vi lever i. Derfor deltager vi i
et dansk klima-initiativ, som vi tillader os at henlede vores konkurrenters,
samarbejdspartnere og kunders opmærksomhed på.

Hvad går det ud på?
Baggrunden for initiativet ”CO2 neutralt website” er, at internettet og
computerbrug i dag er årsag til mere CO2-udledning end luftfarten. Dette er
grundet det store strømforbrug, brug af internettet medfører.
Initiativet går ud på, at virksomheder – store som små og fra alle brancher –
går sammen om at neutralisere den CO2 deres hjemmesider udleder. Og
dermed går sammen om, at gøre vores alles forbrug mere bæredygtigt.

Hvordan skabes et Co2 neutralt webside?
CO2-neutraliseringerne skabes ved opførelse af nye vedvarende energikilder
(eks. vindmøller), og deltagelse i CO2-reducerende projekter (globalt). Deloitte
er uvildig auditor på CO2-neutraliseringerne.
Virksomheder som er med i dette tiltag har et ikon på deres website. Se vores
ikon i bunden af vores hjemmeside http//:axl-ejendomsservice.dk.

Ordningen ”CO2 neutralt website” administreres af IngenCO2.dk, der holder til
i Forskerparken i Århus. IngenCO2.dk er skabt i samarbejde med
Videnskabsministeriet.
Læs mere om initiativet her: CO2-initiativets officielle hjemmeside.

Skrevet i samarbejde med Erik fra ingenco2.dk