I samarbejde med Global Climate Institute har vi her hos A-X-L Ejendomsservice forpligtet os til, at plante op imod 280 træer om året i Khasi Hills i Indien, for at give de ressourcer tilbage til naturen, som vi bruger på og udfører vores arbejde med.

REETABLERING AF TÅGESKOVEN I KHASI HILLS

I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle sten monolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning. Projektet går ud på at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkning, natur og det globale klima.

Projektet har foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. En ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

HVORFOR KHASI HILLS?

Khasi folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi folket værdsætter skovene for deres rolle i beskyttelsen af floder, vandløb og dyreliv, ligesom de tildeler dem spirituel betydning.

Khasi folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes for brænde, kul og græsmark- er til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskovene har international betydning, anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets ”Hotspot”.

PROJEKTETS MÅLSÆTNING

  • Reetablering af oprindelige skovområder
  • Øget CO2 binding
  • Skabe økonomisk udvikling
  • Udbrede ligestilling og kvindeligt lederskab
  • Jordbundsbeskyttelse
  • Udvidelse af skovområde
  • Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter

CO2 GEVINSTEN

I East Khasi Hills er den totale above-ground biomasse estimeret til et gennemsnit på 104 tons CO2 per hektar over en periode på 20 år. Tallene er baseret på en on-site måling i år 2017 via målinger og metoder kompatibel med REDD+ standarter og certificeret via Plan Vivo.

CO2 NEUTRALT WEBSIDE i samarbejde med INGENCO2

Udover samarbejdet med GCI, arbejder vi også sammen med INGENCO2.dk om, at give den Co2 udligning det giver ved, at have en hjemmeside tilbage via vedvarende energikilder.

Baggrunden for initiativet ”CO2 neutralt website” er, at internettet og computerbrug i dag årsag til mere CO2-udledning end luftfarten grundet det store strømforbrug. Initiativet går ud på, at virksomheder – store som små og fra alle brancher – går sammen om at neutralisere den CO2 deres hjemmesider udleder.

CO2-neutraliseringerne skabes ved opførelse af nye vedvarende energikilder (eks. vindmøller, solcelleenergi mf.), og deltagelse i CO2-reducerende projekter (globalt). Deloitte er uvildig auditor på CO2-neutraliseringerne.

Vi er med i disse initiativ, da vi mener det er vigtigt, at give de ressourcer vi anvender, tilbage til vor moder jord. Vi har kun en Jord, og vi her hos A-X-L Ejendomsservice mener, at vi alle har et ansvar for at bevare den, bl.a. for vores børns fremtids skyld. Vi er meget optaget af hvordan vi kan gøre en positiv forskel og have indvirkning på vores samfund, både på det teknologiske, samt det biologiske område.

Få et uforpligtende tilbud